Alexoo TECH - Náhradný Internet

Niekoľkodňový výpadok internetu, z technických dôvodov od dodávateľa, môže pre vás znamenať veľké finančné straty.


  • Ste firma a máte zamestnancov, ktorých musíte platiť, aj keď vďaka výpadku internetu nemôžu pracovať
  • Ste lekár, máte objednaných pacientov a nemôžete ordinovať
  • Ste podnikateľ a potrebujete pracovať na zákazke na termín


Zapožičaný náhradný internet, nahrádza internet od poskytovateľa a vaše pripojenie je opäť na 100% funkčné. Všetky zariadenia od počítačov, tlačiarní,  kamier, v prípade lekárov e-časenka a e-recept, budú až do doby obnovenia dodávky od providera fungovať v systéme a rozsahu, ako ste zvyknutý.


Náhradný internet poskytujeme, ak zistíme u vášho dodávateľa, predpokladaný výpadok dlhší ako 3 hodiny.


Náhradný internet poskytujeme našim klientom, ak je to technologicky možné:

  • V prípade poškodenia optického alebo metalického vedenia / napríklad rozseknutie kábla pri výkopových prácach
  • V prípade výpadku na strane poskytovateľa


Dôvody, kedy nie je možné internet poskytnúť:

  • Nestabilný internet
  • Výpadok v dôsledku zlého počasia
  • Poškodenie zariadenia klientom


Kontaktujte nás

Vyplnenie dotazníka je nezáväzné. Po vyplnení dotazníka vás budeme kontaktovať a radi vám poradíme s optimálnym výberom pre vás alebo pre vašu firmu. Návrh riešenia je bezplatný.Prečo využiť služby Alexoo Slovakia TECH ?

16

Rokov skúseností

100%

Spokojnosť

762 395€

Ušetrených našim klientom